Hangi Sıklıkla Görülür?

İnsidans
Miyelom 40 yaş altında nadir görülür. Miyelom tanısı alan kişilerin çoğu 60 yaşın üstündedir
(bakınız Şekil 5). 2008 yılında Afrika asıllı Amerikalılarda miyelom tanısının beyazlardan (Beyaz ırk) iki kat fazla olduğu, Asya asıllı Amerikalılarda miyelom tanısının beyazlardan daha az olduğu rapor edilmiştir.Şekil 5. Yatay eksende Birleşik Devletlerde miyelom gelişen hastaların 5 yıllık aralıklarla tanı anındaki yaşları gösterilmektedir. Dikey eksen 5 yıllık yaş gruplarında 100.000 kişi başına yeni miyelom vakalarının sayısını göstermektedir. Bu nedenle miyelom riski 75-79 yaş grubunda (yaklaşık 35 vaka/100.000 kişi) 45-49 yaş grubundan (yaklaşık 3 vaka/100.000 kişi) 10 kat fazladır. Kaynak: Horner MJ, Ries LAG, Krapcho M, Neyman, Aminou R, Howlader N, Altekruse SF, Feuer EJ, Huang L, Mariotto A, Miller BA, Lewis DR, Eisner MP, Stinchcomb DG, Edwards BK (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2006, National Cancer Institute. Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2006/, based on November 2008 SEER data submission, posted to the SEER Web site, 2009.